Müşteri Özel

Ürün Kullanımı ve Uyarılar

Boya ve Yıkamalar

Yıkama veya bio-taş yıkama, ağartma, giysi üzerinde boyama gibi sonradan yapılan işlemler metal aksesuarların rengini bozar veya aşındırır, verniğine zarar verir veya kumaşta lekelemelere neden olur.

1. Giysi Üzerine Boyama:

T&T, tüm metal aksesuarların kumaş boyama işleminden sonra takılmasını önerir. Bu, metal kaplamanın aşınmasına ve/veya giysi kumaşında lekelenmeye neden olabilecek olası kimyasal reaksiyonları önlemek içindir.

2. Ağartma:

Ağartma işlemleri sırasında kullanılan kimyasal vb. ürünler metal aksesuarların korozyona ve/veya renk bozulmasına neden olan kimyasal reaksiyonlara neden olabileceğinden, tüm metal aksesuarlar ağartıcı yıkama işleminden sonra takılmalıdır. Ayrıca yıkama sonrası yıkanan kumaş üzerinde kalan kimyasal artıkları da metaller aksesuarlarda değişim ve problemlere neden olabilir.

3. Taş/Enzim Yıkama:

Taş /Enzim yıkama, metal aksesuarlarda aşınma ve korozyona neden olabileceğinden, tüm metal aksesuarlar taş/enzim yıkama işleminden sonra takılmalıdır.

Kimyasal Koşullar

Metal aksesuarlar genellikle asitler, alkaliler (bazlar), oksitleyici maddeler, indirgeyici maddeler ve sülfürler gibi kimyasallarla reaksiyona girerek genellikle renkli tuzlar oluşturur. Bu kimyasallar metal parçalarda bir renk değişikliği ve korozyon meydana getirir. Bu kimyasal reaksiyonlar, sıcak ve nemli koşullarda daha kolay gerçekleşir. Örneğin; ürünler dikim işleminden sonra buharlı ütü ile preslenip hemen sarılırsa veya uzun süre plastik torbalarda paketlenirse bu tür bir reaksiyon olması muhtemeldir. Reaktif boyanmış kumaşın veya kükürtle boyanmış kumaş metal aksesuar renginin bozulmasına ve lekelenmesine neden olur. Bu nedenlerden dolayı oluşacak renk değişimi ve deformasyonlardan dolayı firmamız sorumlu tutulamaz.

1. Kükürt Boyar Maddeleri:

Sülfür boya işlemi, tüm kaplamalarda koruyucu vernik üzerinde korozyona neden olur, bu da metal aksesuarın korozyonuna ve/veya giysi kumaşında lekelenmeye neden olabilir.

2. Reaktif Boyarmaddeler:

Reaktif boya işlemi, özellikle aşırı veya uzun süreli nemli koşullar altında tüm metal kaplamalarda korozyona neden olur. Metalde olası korozyona ve/veya giysi kumaşında lekelenmeye neden olur.

3. Yün Örme Ürünler

Ağartılmış yün örme ürünlere metal aksesuarlar takıldığında metallerde renk değişimi meydana gelebilir.

Genellikle yünlü ürünler aşağıdaki yöntemlerle ağartılır:

- Oksitleyici bir ağartıcı (hidrojen peroksit vb.)

- İndirgeyici bir ağartıcı (hidrosülfit, vb.)

Özellikle hidrosülfit veya klorlu maddelerle yapılan işlemden sonra yeterli yıkama veya nötralizasyon yapılmamışsa gaz (klor gazı veya kükürt dioksit gazı vb.) oluşabilir. Bu hidrosülfit ve klorlu maddeler ayrıca nemli koşullarda doğrudan metal üzerinde reaksiyona girebilir. Örneğin yünlü ürünler ütü ile preslendikten hemen sonra torbalara konur ve olduğu gibi tutulursa çeşitli kimyasallar ve gazlar metal aksesuarlarda renk değişimine neden olacaktır.

Çözüm önerileri;

■İyice yıkanmış, nötralize edilmiş ve kurutulmuş yünlü kumaş kullanın.

■Ürünler ütü ile preslendikten sonra ambalajlamadan önce yeterli zaman ayırın.

4. Deriler

Deri tabaklama işleminde kullanılan artık tabaklama maddeleri veya asitler metallerde bir renk değişikliğine neden olabilir. Deri, tabaklama işleminde güçlü kimyasal işlemlerden geçer ve bu tür kimyasalların kalıntıları metalik parçaların rengini bozmaya eğilimlidir

Sülfürik asit ve diğer mineral asitler, krom bileşikleri, tannik asitler ve aldehit bileşikleri gibi tabaklama maddeleri kullanılır. Derinin ana bileşeni hayvansal protein olduğundan, deri bu tabaklama kimyasallarından doğal olarak veya kolayca kurtulamaz ve genellikle büyük miktarda kimyasal kalır. Bu tür deriler metal aksesuarlara temas ettiğinde nemli ortamlarda zamanla metallerde renk değişimine neden olabilir. 

Çözüm önerileri;

■Tabaklamadan sonra yeterince yıkanmış ve nötralize edilmiş deri kullanın.

■Ön testler yapın.

■Deride kullanılacak ürünlerde lütfen T&T satış ofisine danışınız.


Saklama/Depolama Koşulları

Çakılmış ya da çakılmamış tüm aksesuarlar oda sıcaklığında ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır. Doğal nedenlerden (ani ve yüksek ısı değişiklikleri, aşırı rutubet vb.) dolayı da ürün renkleri zaman içinde renk ton değiştirebilirler. Metal parçalar saklama koşullarına bağlı olarak paslanabilir. Paslı ve aşınmış metallerin tekstil ürününü lekeleme riski vardır, bu nedenle ürünler düşük nemde tutulmalı.

Metal aksesuar poşetlerini ya da aksesuar çakılmış ürünleri birbirine bağlamak için lastik bantlar kullanmayın, çünkü lastik bantlardaki kükürt, metal parçaların paslanmasına veya renginin bozulmasına neden olabilir.(Bu sorun, lastik bant bir plastik torba üzerinde kullanıldığında bile ortaya çıkar.)

Aksesuarları, aksesuarda deformasyon ve/veya hasara yol açabilecek basınca, darbeye veya aşınmaya ya da diğer koşullara maruz kalan bir konumda kullanmaktan/depolanmaktan kaçının. Özellikle askı kaplamalı ürünler yüzey kalitesi yüksek ve hassas ürünlerdir. Kullanım ve depolama sırasında yukarında bahsedilen koşullara maruz bırakılmamalıdır.

Bu nedenlerden dolayı oluşacak deformasyonlardan dolayı firmamız sorumlu tutulamaz.

Ütüleme ve Buharlı Pres

Hiç bir metal aksesuar direk ütü temasına ve buhara maruz bırakılmamalıdır. Doğrudan ütüleme, metal parçalarda çizik ve deformasyona neden olur. 

Çakım ve Uygulama

Her siparişe özel Data Sheet (çakım uygunluk) testleri firmamız tarafından yapılmaktadır. Seri imalata başlamadan önce (numune aşamasında) Data Sheet testleri talep edilmeli ve rapor sonucuna göre üretilen ürünler bu test raporuna göre çakılmalıdır. Seri imalat sırasındaki çakım bölgeleri ve Data Sheet numuneleri ( mock up) dikiş yerleri ile kumaş kat sayıları birebir aynı üretilmiş olmalıdır.

Metal aksesuarların sağlıklı çakımları için pnömatik ve manyetik bobinli manuel çakma makinesi kullanılmaması özellikle tavsiye edilir. Basınç çok kuvvetli ise metal aksesuarlarda deformasyon, kırılma, sert veya kolay kapama-açma hareketleri gibi sorunlar meydana gelebilir.

Özellikle klikıt ürünleri hassas ve fonksiyonel ürünler oldukları için T&T çakma makinesi ve T&T çakma kalıbı ile çakılmalıdır. Aksi takdirde ürünün fonksiyonel özellikleri ve bağlantı mukavemetlerinde uygunsuzluklar meydana gelebilir.

Aksesuarlarımızın çakımlarında aksesuarlara özel T&T çakma kalıpları kullanılmalıdır. Çakma kalıpları düzenli olarak kontrol edilmeli, özelliğini kaybetmiş, deforme olmuş kalıplar kullanılmamalıdır.

İğne Dedektörü Uygulamaları

Bazı paslanmaz çelik hammaddeden üretilen ürünler, boyut ve gramajına göre zamak ürünler metal dedektöründe sinyal verirler. Bu nedenle bu hammaddelerden üretilen aksesuarlar kullanıldığında kırık iğne kontrollerinin aksesuar çakım öncesi yapılması tavsiye edilir.

İğne dedektörleri sadece mıknatıslanabilen metal bileşenleri (kırılan iğnenin yapılmış olduğu demir esaslı paslanmaz çelik, kobalt ve nikel bazlı kaplamalar) tespit etmezler; kontrol edilen ürünlerin üzerindeki mıknatıslanma özelliği olmayan metal bileşenlerin çokluğu, aksesuarların geometrik şekli (dairesel elcikler, kapalı forma sahip kemer tokaları, salopet tokalar …) ve büyüklüğü, saf bakır gibi malzemelerin yüksek elektrik iletkenliği, baskılı etiketler ve taş yıkama gibi yaş işlemler iğne dedektörü test sonucunu etkiler. Aksesuarların geometrik şekli (dairesel elcikler, kapalı forma sahip kemer tokaları, salopet tokalar …), saf bakır gibi malzemelerin yüksek elektrik iletkenliği ürünlerde indüksiyon alanı oluşturarak sonucu etkiler. Bu durumlarda oluşan sinyaller ürünlerin ferrous materyal içerdiğini göstermez.

Aşağıdaki görselde verildiği şekilde ürünün dedektörden geçiriliş şekli (katlanmış ürünlerde metal bileşenlerin birbirine yaklaşarak metal yoğunluğunu arttırması) iğne dedektörü testi sonucunu etkiler. Bu nedenle Timay &Tempo olarak ürünlerimizin tek tek dedektörden geçirilmesini önemle rica ederiz.

Yoğun metal bileşen içeren aksesuarlı ürünlerin kontrolü sırasında iğne dedektörünün alarm vermesi halinde kullanıcıda bir tereddüt oluşabilir; zira dedektörün ürün üzerinde kalmış olabilecek kırık iğneyi mi yakaladığı, yoksa metal yoğunluğundan mı etkilendiği net bir şekilde anlaşılamaz. Bu gibi durumlarda el dedektörü kontrolü uygulanmalıdır.

Uygun ürün Seçimi

T&T ürünü seçiminizi ancak yeterli kontroller yapıldıktan sonra yapın. T&T ürünlerinin gücü, kullanılan kumaşlara, dokusuna, dokuma kalınlığına, dikiş hattının konumuna ve dikkate almanız gereken diğer faktörlere bağlıdır. Daha fazla bilgi için lütfen T&T satış temsilciniz ile iletişime geçiniz.

Ürün yelpazemizden uygulamanız için doğru metal aksesuarı seçin. T&T satış temsilciniz, ürünlerimizin çeşitliliğini, boyutlarını, güçlerini ve özelliklerini anlamanıza yardımcı olabilir. 

Çıt çıt gruplarında kullanılan kaplamaya göre açma kapama sertlikleri değişkenlik gösterebilir. Özellikle oksitli kaplamalar sert açılıp kapanmaya sebep olmaktadır.

Oksitli aksesuarlar açık renk kumaşlarda leke oluşturmaktadır. Bu nedenle, açık renk kumaşlarda kullanılacak aksesuarlara özel vernikleme yapılır. Vernikleme işleminin yapılması için sipariş geçerken kumaş renk bilgisi verilmesi gereklidir.

Bazı ürünlerde kalıp izi (üretim sırasında malzemelerin kalıp içinde birleştiğinde oluşan çizgi) vardır. Bu iz bir kusur, hasar veya çatlak değildir. Lütfen ürünü kullanmadan önce dikkatlice kontrol ediniz.

Düğme, perçin, çıt çıt kafa vb. ürünlerin merkezlerinde desen/logo varsa çakımdan sonra ürün desenlerinde iz oluşur. Logo tasarımı sırasında ürün merkezinde logo istenmemesine dikkat edilmelidir.

Renk kartelalarımızdan seçilecek renk ürün tipine, logo dizaynına, kaplama şartlarına göre renk farklılığı gösterebilir. Aksesuarlarda renk farklılığı algısı logo/desen, bombelik gibi değişikliklerden dolayı ışık kırılmaları sonucu oluşur.


Yukarıdaki bilgilere uyulmayan durumlarda doğacak tüm sorunlardan Timay&Tempo sorumluluk kabul etmeyecektir.