Müşteri Özel

 

 

Bilişim teknolojilerindeki gelişim, genç çalışan ve tüketicilerin değişen talepleri, toplum sağlığına yönelik tehditler, yeşil ekonomi ve sorumlu finansman uygulamalarının yaygınlaşması, kurumları iş süreçleriyle entegre sürdürülebilirlik stratejileri oluşturmaya teşvik etti. Bozulan ekolojik denge, sosyal istikrarsızlıklar ve hızla değişen küresel gündem, başarılı bir şirket olma kriterini, kısa vadeli kâr artışının çok ötesine taşıdı. Timay & Tempo’da bizler, kalite, çevreye saygı ve güvenilirliği kurumsal değerlerimiz olarak tanımlıyoruz. Bu değerler bize uzun soluklu bir bakış açısı kazandırıyor. Faaliyetlerimizin ve ürünlerimizin doğal çevremiz ve tüm paydaşlarımız için yaratacağı etkileri titizlikle değerlendiriyoruz. 
 
Sürdürülebilirlik anlayışımızı tüm iş süreçlerimize ve ürünlerimize entegre etmenin yollarını arıyoruz. Bu amaçla çok katılımcı bir yönetim yapısını benimsiyoruz. Timay & Tempo Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu, sürdürülebilirlik konularının şirket içerisinde yönetilmesinden ve bu alandaki trendlerin takibinden sorumlu yönetim organımız. Çalışma Grubunun görüş ve önerileri, üst yönetim tarafından değerlendirilir ve stratejik planlara dahil edilir.

Raporlarımız

Sürdürebilirlik Raporu - 2019

Sürdürebilirlik Raporu - 2020

Sürdürebilirlik Raporu - 2021